Jste zde

Hvězdárna a planetárium Brno

Ve středu 8. 11. 2017 jsme v rámci výuky fyziky navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno. Do Brna se každý z nás dopravoval samostatně. Naše skupinka se sešla ve Skalici nad Svitavou na vlakovém nádraží. Společně jsme nastoupili do vlaku a v dalších stanicích se k nám postupně připojovali ostatní spolužáci. Všichni jsme se sešli ve vestibulu hlavní budovy vlakového nádraží v Brně a společně s našimi vyučujícími jsme se vydali tramvají k budově Hvězdárny a planetária Brno. Čekal nás velice zajímavý program o optice a vlnění. Vlnová optika je součástí fyziky. Byly nám předvedeny zajímavé pokusy, které byly uspořádány tak, aby nám podaly co nejlepší představu o světle na základě podobnosti s mechanickým vlněním na vodní hladině. Dověděli jsme se základní znalosti o optice, jako například to, že světlo se šíří přímočaře, že dva zdroje světla se neovlivňují, že rychlost světla je konečná, to znamená, že má počátek a konec, a další zajímavosti. Aby byly pokusy viditelné, pomohli jsme si neškodným zakouřením a zhasnutím světel. Pomocí paprsku světla a kádinky s vodou nám přednášející ukázala fakt,  že odrazu se rovná úhlu dopadu. Když skončila přednáška, odebrali jsme se do vyššího patra, kde jsme si mohli prohlédnout dva menší a jeden obrovský dalekohled, určené k pozorování hvězd, planet i ostatních těles naší sluneční soustavy. Exkurzi hodnotím velmi kladně. I když fyzika není zrovna můj oblíbený předmět, tak informace, které jsem se dověděla, byly velmi zajímavé, a určitě pozitivně ovlivnily můj vztah k přírodním vědám. 

M. Ondrová, EP2

Copyright©2014 www.vassboskovice.cz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer